Σισάμι

sisami
sisami50nofont
Περιγραφή

Διατίθεται σε συσκευασίες των 50γρ., 100γρ., 200γρ. καθώς και σε επαγγελματικές των 500γρ. και 1000γρ.