Η Εταιρία μας θέτοντας ως βασική αρχή τη διασφάλιση της άριστης ποιότητας των προϊόντων της, φροντίζει και εφαρμόζει όλα αυτά τα χρόνια, τις πλέον κατάλληλες διαδικασίες παραγωγής, επεξεργασίας και τυποποίησης τους πριν αυτά διατεθούν στην αγορά. Ακολουθούνται πιστοποιημένες πρακτικές υγιεινής σε όλους τους χώρους του εργαστηρίου μας σε στόχο την ασφαλέστερη διαχείριση των προϊόντων. Σαν συνέπεια όλων των παραπάνω η εταιρία μας είναι πιστοποιημένη με Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των τροφίμων στα πρότυπα του ISO 22000 : 2005.